MEM235.jpg
Handmade Ornaments

Marisa Mahathey(MEM235)

10.00
Porcelain, wheel thrown mug ornament. Pale green. 1.5" tall.1.5"x1.5"x.1.5"
Add To Cart
MEM235.jpg